Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Současnost

  • Superadministrátor

Vloženo: 5. srpna 2008

Zobrazeno: 137621×

Základní charakterisitka území a obyvatelstva

Obec Zbraslavice leží v překrásné zvlněné krajině na úpatí Českomoravské vysočiny mezi městy Kutná Hora a Zruč nad Sázavou na severním úbočí kopce Poupilu, který se svou nadmořskou výškou 541 m patří mezi nejvyšší místa okresu Kutná Hora. Správní území Obce Zbraslavice tvoří dále osady Kateřinky, Rápošov, Malá Skalice, Velká Skalice, Chotěměřice, Krasoňovice, Hodkov, Lipina, Borová, Útěšenovice, Ostrov, Radvančice a rozkládá se na ploše 3494 ha. K 1.7.2004 mělo celé správním území 1379 obyvatel, z tohoto počtu pak mají samotné Zbraslavice 1022 obyvatel. Díky rozlehlým lesům a množství rybníků jsou Zbraslavice a okolí vyhledávanou rekreační oblastí. Chatové osady jsou ve Zbraslavicích u rybníků Starého, Spáleného a Nového, pak na Pančavě a v Hodkově u Panského rybníka. V celém správním území je rovněž velké množství rekreačních chalup. Obec Zbraslavice je členem Mikroregionu Zbraslavicko a sdružené obce. Mikroregion tvoří svazek třinácti obcí, kde kromě Zbraslavic jsou obce Bludov, Bohdaneč, Černíny, Červené Janovice, Opatovice I., Paběnice, Pertoltice, Petrovice I., Slavošov, Štipoklasy, Třebětín a Úmonín. Rozkládá se na celkové ploše 16 127 ha a žije zde 4 660 obyvatel. Předsedou mikroregionu byl zvolen pan Ondřej Havlovic, starosta obce Zbraslavice. Důvodem pro založení tohoto svazku obcí bylo především znásobit sílu při zajišťování a obstarávání peněz ze státních dotačních titulů či fondů EU pro postupné zlepšování podmínek života v malých obcích, zejména na vybudování nové chybějící infrastruktury a na údržbu stávající vybavenosti.

Prognóza vývoje - nová výstavba

Vývoj kopíruje celospolečenský trend po roce 1989 a počet obyvatel v obci a v přidružených osadách klesá. Zastupitelstvo obce chce tento negativní trend zpomalit či úplně zastavit. Je zpracován Územní plán sídelního útvaru Zbraslavice, v němž je pamatováno i na lokality pro výstavbu rodinných domů. Bohužel, jen málo stavebních pozemků je na pozemcích ve vlastnictví obce. Podařilo se vytvořit 15 stavebních parcel pro stavbu rodinných domů v lokalitě U vodárny. Všechny parcely jsou již prodány. Byly provedeny kompletní inženýrské sítě ( elektro, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, včetně asfaltové komunikace). V několika domech se již bydlí a další jsou rozestavěny. Zastupitelstvo obce věří, že uskutečněním této akce byly vytvořeny podmínky pro mladé rodiny k vyřešení otázky bydlení a usazení se zde natrvalo. Zbraslavice jsou spádovou obcí pro poměrně široké okolí s infrastrukturou na velmi dobré úrovni.

Občanská vybavenost

V této oblasti mají Zbraslavice občanům co nabídnout. Je zde základní škola, kterou v současné době navštěvuje 160 žáků. Při škole je sportovní hala, jenž slouží nejen k výuce tělesné výchovy pro její žáky, ale je využívána i veřejností ke sportovnímu vyžití. Školní jídelna zajišťuje obědy také pro důchodce. V obci je v provozu mateřská škola. V současné době se pracuje na vybudování nové třídy, címž bude celková kapacita MŠ 80 dětí. Ve zdravotním středisku provozují soukromou praxi: obvodní lékař, dětský lékař, stomatolog, gynekolog a fyzioterapeut. Doprovodnou službou ve zdravotnickém oboru je lékárna. Zbraslavice jsou též sídlem poboček České pošty a České spořitelny. V obci je i obvodní oddělení Policie ČR. Kladem bezesporu je dostatek obchodů a služeb. V kulturní oblasti funguje ve Zbraslavicích středisková knihovna, jenž nabízí mimo jiné i internet pro veřejnost.  V budově místní sokolovny jsou pořádány akce, jako jsou taneční zábavy, diskotéky a plesy.  Osady Útěšenovice, Ostrov, Hodkov a Rápošov mají zařízené klubovny, kde se pod patronátem obce nebo Sboru dobrovolných hasičů uskutečňují různé akce pro občany z těchto a okolních osad.

Dopravní obslužnost

Zbraslavicemi prochází poměrně frekventovaná silnice II/126 Kutná Hora - Tábor, ze které je možné napojení na dálnici D1 Praha - Brno (nájezd - Soutice u Zruče nad Sázavou). Vzdálenost ze Zbraslavic k dálnici je cca 17 km. Autobusovou dopravu v regionu zajišťuje převážně firma Veolia Transport Východní Čechy a.s.  a v nezbytné míře je zabezpečeno spojení i do většiny přidružených osad. Obec na provoz autobusových linek přispívá nemalými finančními prostředky z rozpočtu. Důležité je udržet autobusové spojení do okolních větších měst - Kutné Hory, Kolína, Čáslavi, Zruče nad Sázavou, Uhlířských Janovic, Ledče nad Sázavou - kam dojíždí velká část pracujících do zaměstnání, studenti do učilišť nebo středních škol a občané vyřizovat svoje záležitosti na úřady. Zbraslavice mají rovněž zastávku na regionální železniční trati Kutná Hora - Zruč nad Sázavou. Oba druhy veřejné dopravy se vzájemně doplňují a umožňují vcelku vyhovující spojení občanů s okolím.

Průmysl a výroba

Okres Kutná Hora patří v současné době mezi okresy s největší nezaměstnaností, která se pohybuje kolem 12%. Velké podniky byly buď zprivatizovány a omezily značně počet zaměstnanců nebo zkrachovaly. Ve Zbraslavicích a blízkém okolí jsou v současné době pouze menší firmy s lehkou průmyslovou výrobou či firmy zabývající se těžbou a zpracováním dřeva. Firmou zaměstnávající největší počet pracovníků je GRAMEX s.r.o., zabývající se průmyslovým šitím vesměs pro automobilový průmysl, kde pracuje kolem 100 lidí. Strojírenským podnikem je firma CHARVÁT Group s.r.o., kde se vyrábějí hydraulické prvky (hadice, šroubení), provádějí montáže hydraulických rozvodů. Dalším sortimentem jsou dodávky hydraulických olejů. Firma se dynamicky rozvíjí ( v této době byla dostavěna nová hala, kde se po uvedení do provozu budou vyrábět hydraulická čerpadla) a má v současné době 55 zaměstnanců.  V okolí Zbraslavic je také několik firem, které těží a zpracovávají dřevo. Je to především LESS a.s. Bohdaneč, Pančavské lesy W+S - pila Pančava, pila  ve Štipoklasech. V ÚPSÚ Zbraslavice je vymezena lokalita s plochami pro průmysl a skladování, která je v současné době využita jen částečně. Další solidní firmu nebo podnikatele s dobrým výrobním programem, jenž by vytvořil nová pracovní místa pro obyvatele ze Zbraslavic a okolí, by obec určitě přivítala.

Zemědělství

V totalitní éře hospodařil v regionu Zbraslavic Státní statek Uhlířské Janovice a po listopadu 89 pak soukromá firma ZEOS. Po jejím úpadku převzalo hospodaření na většině zemědělské půdy ZD Agro Podlesí Červené Janovice, které v současné době obhospodařuje kolem 900 ha, z toho je na 600 ha orné půdy. Ostatní plochy jsou louky a pastviny. Živočišná výroba, kterou se zabývali předchozí hospodářské podniky a společnosti, byla jako nerentabilní zrušena. Část zemědělské půdy obdělávají soukromí zemědělci a část z nich se věnuje i živočišné výrobě.

Rekreace a sport

Zbraslavice a okolí jsou vyhledávanou rekreační oblastí. Poloha obce v členitém terénu s rozsáhlými lesy, množstvím rybníků a čistým vzduchem je ideální pro celoroční rekreaci či aktivní odpočinek. V zimním období je okolí obce, vzhledem k nadmořské výšce a dostatku sněhu, navštěvováno především lyžaři - běžkaři. Od jara do podzimu pak zejména chataři. V chatových osadách u místních rybníků ve Zbraslavicích a Hodkově je přes 400 rekreačních chat a zařízení pro individuální i veřejnou rekreaci. Ubytování poskytuje také několik soukromých subjektů v obci. Pro sportovní vyžití občanů Zbraslavic je k dispozici moderní tělocvična, kterou ZŠ Zbraslavice, mimo dobu výuky, pronajímá zájemcům o veškeré halové sporty - provoz je denně včetně víkendu. V obci svoje sportovní zařízení nabízí rovněž Tělocvičná jednota Sokol. Jedná se o prostory nově zrekonstruované sokolovny se sálem pro cvičení, posilovnou a prostory pro stolní tenis. V areálu za sokolovnou jsou v provozu dva tenisové kurty a hřiště na volejbal. Hospoda U Datla rovněž nabízí možnost využití volejbalového hřiště. Sportovní činnosti mládeže i dospělých se věnuje i místní fotbalový klub. Novinkou jsou nově vytýčené značené cyklotrasy, křižující celou oblast Mikroregionu Zbraslavicko, které uspokojí vyznavače stále více se rozvíjející cykloturistiky.

Kultura

V této oblasti mají Zbraslavice vůči občanům asi největší dluh. Příčinou je chybějící vhodné zařízení, kde by bylo možné pořádat větší zajímavé kulturní akce. Na představení divadel nebo na koncerty známých umělců musí občané cestovat do okolních větších měst nebo do Prahy. V obci dále funguje dobře vybavená středisková knihovna. Společenské organizace a spolky (rybáři, hasiči, myslivci) pořádají tradiční plesy a taneční zábavy. Akce převážně pro děti např. Mikulášská besídka, maškarní karneval, čarodějnice atd. se konají pod záštitou starosty obce s přispěním sponzorů z řad podnikatelů. V poslední době přispívají aktivněji než v minulých létech v oblasti kulturního dění i žáci a učitelé ZŠ a MŠ ze Zbraslavic, kteří se snaží navazovat na některé zapomenuté tradice, ale i pokládat základy k tradicím novým, např. úspěšné vánoční zpívání pod stromem.