Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Územní plán

Územní plán Zbraslavice vydalo Zastupitelstvo obce Zbraslavice na svém zasedání dne 16.3.2020 (usnesení č. 43/2020).
Územní plán Zbraslavice nabyl účinnosti dne 2.4.2020.

Přílohy