Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 20/21 Veřejná vyhláška č. 6/2021 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 22. března

Platnost do: 23. dubna

Zobrazeno: 96×

 

veřejná vyhláška- oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Dne 18.3.2021 podal žadatel: Tomáš Zikl (nar. 5.4.1968), Na Balkáně 2076/72, Žižkov, 130 00 Praha 3 a Michaela Ziklová (nar. 25.5.1968), Na Balkáně 2076/72, Žižkov, 130 00 Praha 3 na základě plné moci zastoupeni Marií Novákovou (nar. 11.10.1991), Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora žádost o vydání společného povolení pro stavbu: rodinný dům, přípojky inž. sítí, zpevněné plochy na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 231/2 (zahrada) a 623/1 (ostatní plocha – silnice) v kat. území Bohdaneč u Zbraslavic.

           

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den 23.4.2021 (pátek) v 10:00 hodin. Místo konání: na Obecním úřadu v Bohdanči.

 

 

Přílohy