Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 47/22 Veřejná vyhláška č. 4/2022 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 14. června

Platnost do: 30. června

Zobrazeno: 94×

 

veřejná vyhláška

Rozhodnutí

společné povolení

stavby: rodinný dům, domovní přípojky inž. sítí, odpadní jímka, dešťová kanalizace,  zpevněné plochy na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 279 (zahrada) a 284/3 (ostatní plocha – neplodná půda) v kat. území Štipoklasy u Černín.

 

 

Přílohy