Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k ukončení činnosti řady firem dodávajících energie do domácností, které se ocitly na pokraji nouze

  • Ing. Jana Šindelářová

Vloženo: 6. ledna

Platnost do: 31. prosince

Svaz měst a obcí ČR Vám všem k tomu poskytuje maximální informační servis. Na jejich webových stránkách můžete najít pomocnou ruku ve formě článků, odkazů či kontaktů. Zde najdete například informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP) https://www.smocr.cz/cs/cinnost/socialnezdravotni-oblast/a/mimoradna-pomoc, kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1 či stránky MPSV https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.