P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
18.10.2017 - 15:10 CET Přihlášení uživatele

Úřední hodiny
Po - Pá  7:00 - 15:30
Středa   7:00 - 16:30

E-podatelna
podatelna@obeczbraslavice.cz

Telefonní spojení:
327 591 212 - starosta
327 591 101 - ekonom
327 591 008 - poplatky
327 591 005 - matrika, EO
327 591 411 - stavební úřad
ID datové schránky
rbkb3mw

Obecní úřad
Náměstí 7
Zbraslavice
285 21

IČ: 00236641
DIČ: CZ236641

číslo účtu (Č.spořitelna)
0443517359/0800

Obec Zbraslavice - obecn ad - idatabaze.czMstsk, obecn ady - idatabaze.cz
 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

ÚD 122/17 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 16.10.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 889.9 kB)

09.10.1717.10.17

ÚD 120/17 Program jednání ZO Zbraslavice dne 09.10.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 211 kB)

27.09.1710.10.17

ÚD 119/17 OÚ Zbraslavice - první zasedání okrskové volební komise

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 189.4 kB)

21.09.1728.09.17

ÚD 118/17 Městský úřad Kutná Hora - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 4 MB)

20.09.1706.10.17

ÚD 116/17 ZO Zbraslavice - Záměr 4/2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 929.7 kB)

19.09.1710.10.17

ÚD 115/17 ZO Zbraslavice - Záměr 3/2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 522.2 kB)

19.09.1710.10.17

ÚD 113/17 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 730.1 kB)

15.09.1716.10.17
Zobraz / Skyj

ÚD 112/17 veřejná vyhláška č. 26/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 598x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna, domovní ČOV, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovodní přípojka na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 144/11 (orná půda) v kat. území Lipina u Zruče nad Sázavou.

(pdf, 730.1 kB)

13.09.1716.10.17

ÚD 111/17 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(xlsx, 20 kB)

13.09.1702.10.17

ÚD 110/17 Exekutorský úřad Jeseník - Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.7 MB)

06.09.1718.10.17

ÚD 109/17 Program jednání ZO Zbraslavice dne 18.09.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 166.7 kB)

06.09.1719.09.17

ÚD 108/17 Městský úřad Čáslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 553.7 kB)

05.09.1716.09.17

ÚD 107/17 Katastrální úřad pro  Stř. kraj, pracoviště Kutná hora - vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 163.3 kB)

05.09.1706.10.17

ÚD 106/17 Lesy ČR s.p. - Výběrové řízení

Vložil: Lenka Hanousková, Zobrazeno: 806x

(pdf, 163.3 kB)

04.09.1710.10.17
Zobraz / Skyj

ÚD 105/17 veřejná vyhláška č. 25/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 751x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z VYHLÁŠKY Č. 501/2006 SB. POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 9 (zastavěná plocha nádvoří) v kat. území Hodkov.

(pdf, 163.3 kB)

04.09.1705.10.17
Zobraz / Skyj

ÚD 104/17 veřejná vyhláška č. 24/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 678x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 40/17 (trvalý travní porost) v kat. území Hodkov.

(pdf, 163.3 kB)

01.09.1705.10.17
Zobraz / Skyj

ÚD 102/17 veřejná vyhláška č. 23/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 721x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby: Kanalizace a ČOV Borová - Útěšenovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 158/9, 527/1, 528/1, 533, 534, 535 a 536 (ostatní plochy – ostatní komunikace) v kat. území Útěšenovice.

(pdf, 163.3 kB)

29.08.1718.09.17

ÚD 101/17 Exekutorský úřad Plzeň - Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.8 MB)

25.08.1728.09.17

ÚD 100/17 Program jednání ZO Zbraslavice dne 28.08.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 224.3 kB)

16.08.1729.08.17

ÚD 99/17 MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 763.9 kB)

11.08.1728.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 98/17 veřejná vyhláška č. 22/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1232x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby: Radvančice, obec, obnova – JTS, kabel NN, demontáž NN, číslo stavby IE-12-6004547 na pozemcích: stavební parcely parcelní čísla 22/1, 22/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51/1, 73 (zastavěné plochy a nádvoří), pozemkové parcely parcelní čísla 448/31 (orná půda), 454/4 (zahrada), 455 (zahrada), 457/2 (zahrada), 458 (ostatní plocha), 460/8 (zahrada), 461/2 (zahrada), 461/22 (zahrada), 467/4 (zahrada), 482 (zahrada), 525 (ostatní plocha), 526/1 (ostatní plocha), 546 (silnice), 547 (silnice), 548 (ostatní plocha), 560 (zahrada) v Radvančicích, kat. území Útěšenovice.

(pdf, 763.9 kB)

10.08.1728.08.17

ÚD 97/17 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 08.09.2017 Ostrov

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 222.4 kB)

10.08.1709.09.17

ÚD 96/17 MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.3 MB)

10.08.1728.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 95/17 veřejná vyhláška č. 21/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1332x
Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení územního řízení o změně využití území a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. terénní úpravy na pozemku parc. č. 29 v k.ú. Rápošov. Žadatel: Lesy ČR s.p. Hradec Králové. Jednání se bude konat 6.9.2017 v 10.00 hodin na Obecním úřadu ve Zbraslavicích

(pdf, 1.3 MB)

07.08.1706.09.17

ÚD 94/17 Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 839.8 kB)

02.08.1703.09.17

ÚD 93/17 ROZHODNUTÍ - UZAVÍRKA

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 1.2 MB)

28.07.1726.08.17

ÚD 91/17 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 1 MB)

26.07.1711.08.17

ÚD 90/17 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 512.4 kB)

25.07.1719.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 89/17 veřejná vyhláška č. 20/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1323x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: Kanalizace a ČOV Borová - Útěšenovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 158/9, 527/1, 528/1, 533, 534, 535 a 536 (ostatní plochy – ostatní komunikace) v kat. území Útěšenovice. Stavba zahrnuje: SO 01 – Kanalizační řady SO 02 – Kanalizační přípojky SO 03 – ČOV

(pdf, 512.4 kB)

18.07.1718.08.17

ÚD 88/17 Exekutorský úřad Kutná Hora, Dražební vyhláška č.j. 192 EX 780/16-48, Exekuční příkaz č.j. 192 EX 780/16-12

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 3 MB)

04.07.1704.08.17

 

   1  [2] [3] [4] [5] [6]

Další