P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.09.2018 - 01:18 CET Přihlášení uživatele

Úřední hodiny
Po - Pá  7:00 - 15:30
Středa   7:00 - 16:30

E-podatelna
podatelna@obeczbraslavice.cz

Telefonní spojení:
327 591 212 - starosta
327 591 101 - ekonom
327 591 008 - poplatky
327 591 005 - matrika, EO
327 591 411 - stavební úřad
ID datové schránky
rbkb3mw

Obecní úřad
Náměstí 7
Zbraslavice
285 21

IČ: 00236641
DIČ: CZ236641

číslo účtu (Č.spořitelna)
0443517359/0800

Obec Zbraslavice - obecn ad - idatabaze.czMstsk, obecn ady - idatabaze.cz
 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

ÚD 97/18 Oznámení dražebníka o přerušení dražby nedobrovolné č. 082018

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 351.1 kB)

14.09.1819.09.18

ÚD 89/18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí aktualizovaný k 01.08.2018

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 56.7 kB)

31.08.1817.09.18

ÚD 88/18 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 690.8 kB)

31.08.1817.09.18

ÚD 85/18 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Radvančice

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 321 kB)

21.08.1811.09.18
Zobraz / Skyj

ÚD 84/18 veřejná vyhláška č. 16/2018 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 877x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: rekonstrukce dojírny v zemědělském areálu v Bohdanči na pozemcích: stavební parcely parcelní čísla 150 a 151 (zastavěné plochy a nádvoří) a pozemková parcela parcelní číslo 42/2 (ostatní plocha) v kat. území Bohdaneč u Zbraslavic.

(pdf, 321 kB)

21.08.1821.09.18

ÚD 83/18 MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1 MB)

17.08.1803.09.18

ÚD 82/18 MěÚ Kutná Hora - Oznámení - zahájení řízení o omezení veřejného přístupu

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 983.3 kB)

17.08.1803.09.18

ÚD 80/18 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Radvančice

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 270.3 kB)

15.08.1805.09.18

ÚD 79/18 Program jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice dne 27 .08. 2018

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 189.1 kB)

14.08.1828.08.18

ÚD 78/18 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Malá Skalice

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 531.6 kB)

10.08.1830.08.18

ÚD 77/18 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 2 MB)

07.08.1814.09.18

ÚD 75/18 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 935.6 kB)

27.07.1813.08.18

ÚD 74/18 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Zbraslavice/Hodkov

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 242.9 kB)

23.07.1813.08.18

ÚD 73/18 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Zbraslavice/Hodkov

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 242 kB)

23.07.1813.08.18

ÚD 72/18 MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška, Rozhodnutí

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 5.6 MB)

20.07.1806.08.18

ÚD 71/18 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKO/059/2018 a jeho podmínkách

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.6 MB)

19.07.1820.09.18

ÚD 70/18 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 082018

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 6.2 MB)

16.07.1819.09.18

ÚD 69/18 MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.1 MB)

12.07.1830.07.18
Zobraz / Skyj

ÚD 68/18 veřejná vyhláška č. 15/2018 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1466x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ROZHODNUTÍ společné povolení stavby: novostavba rodinného domu, přípojky inž. sítí, zpevněné plochy, oplocení na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 961/9 (orná půda) v kat. území Zbraslavice.

(pdf, 1.1 MB)

11.07.1827.07.18

ÚD 67/18 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Zbraslavice

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 250.8 kB)

09.07.1830.07.18
Zobraz / Skyj

ÚD 66/18 veřejná vyhláška č. 14/2018 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1575x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: Zbraslavice, Velká Skalice, p.č. 70/5 kabelová přípojka NN 0,4 kV, číslo stavby IP-12-6013222 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 70/4 (trvalý travní porost), 70/5 (trvalý travní porost) a 163/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Velká Skalice.

(pdf, 250.8 kB)

02.07.1803.08.18

ÚD 65/18 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 812.5 kB)

25.06.1824.08.18

ÚD 64/18 Program jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice dne 02 .07. 2018

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 192.1 kB)

21.06.1803.07.18

ÚD 63/18 Městský úřad Kutná Hora - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.4 MB)

19.06.1808.07.18

ÚD 62/18 Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 3 MB)

15.06.1802.07.18

ÚD 61/18 Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěšenovice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 476.2 kB)

14.06.1802.07.18

ÚD 60/18 Městský úřad Kutná Hora - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 959.4 kB)

13.06.1829.06.18

ÚD 59/18 Přísedící Krajského soudu v Praze

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 385.4 kB)

08.06.1825.06.18

ÚD 58/18 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Zbraslavice

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 247.5 kB)

05.06.1809.07.18

ÚD 57/18 Záměr pronajmout pozemek č. 2/2018

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 844.7 kB)

05.06.1803.07.18

 

   1  [2] [3] [4] [5] [6]

Další