P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.08.2017 - 13:19 CET Přihlášení uživatele

Úřední hodiny
Po - Pá  7:00 - 15:30
Středa   7:00 - 16:30

E-podatelna
podatelna@obeczbraslavice.cz

Telefonní spojení:
327 591 212 - starosta
327 591 101 - ekonom
327 591 008 - poplatky
327 591 005 - matrika, EO
327 591 411 - stavební úřad
ID datové schránky
rbkb3mw

Obecní úřad
Náměstí 7
Zbraslavice
285 21

IČ: 00236641
DIČ: CZ236641

číslo účtu (Č.spořitelna)
0443517359/0800

Obec Zbraslavice - obecn ad - idatabaze.czMstsk, obecn ady - idatabaze.cz
 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

ÚD 91/17 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 1 MB)

26.07.1711.08.17

ÚD 90/17 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 512.4 kB)

25.07.1719.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 89/17 veřejná vyhláška č. 20/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 782x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: Kanalizace a ČOV Borová - Útěšenovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 158/9, 527/1, 528/1, 533, 534, 535 a 536 (ostatní plochy – ostatní komunikace) v kat. území Útěšenovice. Stavba zahrnuje: SO 01 – Kanalizační řady SO 02 – Kanalizační přípojky SO 03 – ČOV

(pdf, 512.4 kB)

18.07.1718.08.17

ÚD 88/17 Exekutorský úřad Kutná Hora, Dražební vyhláška č.j. 192 EX 780/16-48, Exekuční příkaz č.j. 192 EX 780/16-12

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 3 MB)

04.07.1704.08.17

ÚD 85/17 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 438.3 kB)

30.06.1702.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 84/17 veřejná vyhláška č. 19/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 997x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: obnova rybníka v k.ú. Útěšenovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 283/3 (vodní plocha), 283/2 (lesní pozemek), 283/4 (ostatní plocha), 536 (ostatní plocha) a 43/2 (trvalý travní porost) v kat. území Útěšenovice.

(pdf, 438.3 kB)

28.06.1701.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 83/17 veřejná vyhláška č. 18/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 975x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: Radvančice, obec, obnova – JTS, kabel NN, demontáž NN, číslo stavby IE-12-6004547 na pozemcích: stavební parcely parcelní čísla 22/1, 22/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51/1, 73 (zastavěné plochy a nádvoří), pozemkové parcely parcelní čísla 448/31 (orná půda), 454/4 (zahrada), 455 (zahrada), 457/2 (zahrada), 458 (ostatní plocha), 460/8 (zahrada), 461/2 (zahrada), 461/22 (zahrada), 467/4 (zahrada), 482 (zahrada), 525 (ostatní plocha), 526/1 (ostatní plocha), 546 (silnice), 547 (silnice), 548 (ostatní plocha), 560 (zahrada) v Radvančicích, kat. území Útěšenovice.

(pdf, 438.3 kB)

28.06.1731.07.17

ÚD 82/17 Program jednání ZO Zbraslavice dne 03.07.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 198.1 kB)

22.06.1704.07.17
Zobraz / Skyj

ÚD 81/17 veřejná vyhláška č. 17/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1184x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: přístavba rodinného domu čp. 85 na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 108/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemková parcela parcelní číslo 373/3 (zahrada) v kat. území Bohdaneč u Zbraslavic.

(pdf, 198.1 kB)

21.06.1724.07.17

ÚD 79/17 ZO Zbraslavice - Záměr č. 2/2017 - prodej pozemek Rápošov

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 584.6 kB)

14.06.1704.07.17

ÚD 78/17 Elmoz Czech, s.r.o. - Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ distribuce - lokalita HODKOV

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 82 kB)

12.06.1717.06.17

ÚD 76/17 Exekutorský úřad Brno - město, Dražební vyhláška ze dne 06.06.2017, č.j. 056 EX 6555/07-91,92,93

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 3.9 MB)

09.06.1721.07.17
Zobraz / Skyj

ÚD 74/17 veřejná vyhláška č. 16/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 960x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna, vodovodní a elektro přípojka na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 200 (zastavěná plocha a nádvoří) v Kateřinkách, kat. území Zbraslavice.

(pdf, 3.9 MB)

08.06.1713.07.17

ÚD 73/17 Plánované přerušení dodávky elektřiny 28.6.2017 Zbraslavice

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 261.6 kB)

07.06.1729.06.17

ÚD 72/17 Plánované přerušení dodávky elektřiny 28.6.2017 Hodkov

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 281.7 kB)

07.06.1729.06.17
Zobraz / Skyj

ÚD 71/17 veřejná vyhláška č. 15/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 901x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: Tři malé vodní nádrže k.ú. Ostrov u Bohdanče na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla KN 103 (trvalý travní porost), KN 268 (vodní plocha) a KN 111/1 (trvalý travní porost), (PK 103, 105, 112/1 a 111/2) v kat. území Ostrov u Bohdanče.

(pdf, 281.7 kB)

06.06.1711.07.17
Zobraz / Skyj

ÚD 70/17 veřejná vyhláška č. 14/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1094x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. USNESENÍ o ustanovení opatrovníka

(pdf, 281.7 kB)

05.06.1721.06.17
Zobraz / Skyj

ÚD 69/17 veřejná vyhláška č. 13/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1336x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 346 (ostatní plocha) v kat. území Rápošov.

(pdf, 281.7 kB)

02.06.1704.07.17

ÚD 66/17 Program jednání ZO Zbraslavice dne 12.06.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 146.6 kB)

31.05.1713.06.17

ÚD 65/17 Plánované přerušení dodávky elektřiny 21.6.2017 Zbraslavice

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 283.6 kB)

30.05.1722.06.17

ÚD 64/17 Plánované přerušení dodávky elektřiny 20.6.2017 Borová, Útěšenovice

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 284.7 kB)

30.05.1721.06.17

ÚD 63/17 Městský úřad Kutná Hora - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 1.5 MB)

29.05.1714.06.17

ÚD 62/17 Městský úřad Kutná Hora - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 2.4 MB)

26.05.1712.06.17
Zobraz / Skyj

ÚD 61/17 veřejná vyhláška č. 12/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1493x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna, vodovodní přípojka, přívod elektřiny na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela parcelní číslo 17/3 (ostatní plocha) v kat. území Krasoňovice.

(pdf, 2.4 MB)

23.05.1727.06.17
Zobraz / Skyj

ÚD 60/17 veřejná vyhláška č. 11/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1400x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna, vodovodní přípojka, přívod elektřiny na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela parcelní číslo 29/1 (zahrada) v kat. území Krasoňovice.

(pdf, 2.4 MB)

22.05.1727.06.17
Zobraz / Skyj

ÚD 59/17 veřejná vyhláška č. 10/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1419x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: trubní vrtaná studna, přívod vody na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 12 (zahrada) v kat. území Ostrov u Bohdanče.

(pdf, 2.4 MB)

22.05.1723.06.17

ÚD 58/17 Městský úřad Kutná Hora - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.2 MB)

19.05.1706.06.17

ÚD 56/17 Finanční úřad Kutná Hora - Dražební vyhláška

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.4 MB)

17.05.1719.06.17

ÚD 55/17 Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vernýřov a částech k. ú. Kralice, Rápošov a Všesoky - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 898 kB)

17.05.1702.06.17
Zobraz / Skyj

ÚD 54/17 veřejná vyhláška č. 9/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 1188x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ pro stavbu: stavební úpravy a přístavba objektu bez čp., které povedou ke změně užívání na rodinný dům na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 602/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3499 (ostatní plocha) a 481/27 (zahrada) v Kateřinkách, kat. území Zbraslavice. Žadatel: Jan Jeřábek, Malešov 288.

(pdf, 898 kB)

17.05.1719.06.17

 

   1  [2] [3] [4] [5] [6]

Další