P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.02.2020 - 18:38 CET Přihlášení uživatele

Úřední hodiny
Po - Pá  7:00 - 15:30
Středa   7:00 - 16:30

E-podatelna
podatelna@obeczbraslavice.cz

Telefonní spojení:
327 591 212 - starosta
327 591 101 - ekonom
327 591 008 - poplatky
327 591 005 - matrika, EO
327 591 411 - stavební úřad
ID datové schránky
rbkb3mw

Obecní úřad
Náměstí 7
Zbraslavice
285 21

IČ: 00236641
DIČ: CZ236641

číslo účtu (Č.spořitelna)
0443517359/0800

Obec Zbraslavice - obecn ad - idatabaze.czMstsk, obecn ady - idatabaze.cz
 

Obec > Obecní úřad > Územní plán

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZBRASLAVICE
Obec Zbraslavice má schválený Územní plán sídelního útvaru (dále jen „ÚPnSÚ“) Zbraslavice, který byl vydán Obecním zastupitelstvem obce Zbraslavice usnesením ze dne 28.11.1997 (bod č. 1).
Obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dne 15.12.1997.
Dokumentaci  ÚPnSÚ Zbraslavice zpracovala Ing. arch. Miloslava Benešová, autorizovaný architekt  ČKA 00 795.
ÚPnSÚ Zbraslavice je zpracován pouze pro území samotných Zbraslavic. Osady, které patří do správního území Obce Zbraslavice, nemají zpracovanou žádnou formu územně plánovací dokumentace. V průběhu platnosti ÚPnSÚ Zbraslavice došlo ke schválení několika jeho změn – viz odkaz: Vydané změny ÚPnSÚ Zbraslavice.