P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.02.2018 - 00:08 CET Přihlášení uživatele

Úřední hodiny
Po - Pá  7:00 - 15:30
Středa   7:00 - 16:30

E-podatelna
podatelna@obeczbraslavice.cz

Telefonní spojení:
327 591 212 - starosta
327 591 101 - ekonom
327 591 008 - poplatky
327 591 005 - matrika, EO
327 591 411 - stavební úřad
ID datové schránky
rbkb3mw

Obecní úřad
Náměstí 7
Zbraslavice
285 21

IČ: 00236641
DIČ: CZ236641

číslo účtu (Č.spořitelna)
0443517359/0800

Obec Zbraslavice - obecn ad - idatabaze.czMstsk, obecn ady - idatabaze.cz
 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

ÚD 34/17 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Obcí Zbraslavice dne 25.02.2015 - přestupky

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 407.1 kB)

11.04.1727.04.17

ÚD 33/17 Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lipina u Zruče nad Sázavou a částech k.ú. Čenovice a Želivec - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.6 MB)

10.04.1726.04.17

ÚD 32/17 Státní pozemkový úřad - Usnesení o ustanovení opatrovníka

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 580.8 kB)

07.04.1724.04.17

ÚD 31/17 Obec Zbraslavice - 3. rozpočtové opatření Obce Zbraslavice pro rok 2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 314 kB)

07.04.1701.01.18

ÚD 30/17 Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí Hromadný předpisný seznam č.j. 179/2017/ZBRA

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 237.6 kB)

03.04.1704.05.17
Zobraz / Skyj

ÚD 29/17 veřejná vyhláška č. 7/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2345x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 274 (zahrada) v kat. území Rápošov.

(pdf, 237.6 kB)

03.04.1704.05.17

ÚD 28/17 MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.3 MB)

31.03.1718.04.17

ÚD 27/17 Program jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice dne 10.04.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 213.7 kB)

29.03.1711.04.17
Zobraz / Skyj

ÚD 26/17 veřejná vyhláška č. 6/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2429x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ pro stavbu: Prostřední Ves – kabelové vedení NN a venkovní vedení NN, číslo stavby IE-12-6003818 na pozemcích: stavební parcely parcelní čísla 3/1, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 54, 58, 60, 64, 66, 67, 68 (zastavěné plochy a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní čísla 2/2 (zahrada), 3/1 (ovocný sad), 11/2 (ostatní plocha), 30/1 (ostatní plocha), 33/2 (ostatní plocha), 39/1 (zahrada), 41 (zahrada), 54/2 (zahrada), 58/1 (ostatní plocha), 58/2 (ostatní plocha), 63/4 (zahrada), 63/5 (ostatní plocha), 64/1 (ostatní plocha), 64/2 (ostatní plocha), 101 (zahrada), 103/3 (zahrada), 103/4 (ostatní plocha), 103/5 (ostatní plocha), 103/6 (trvalý travní porost), 103/9 (ostatní plocha), 104/3 (ostatní plocha), 104/7 (zahrada), 136/2 (zahrada), 136/3 (zahrada), 267/1 (ostatní plocha), 267/5 (zahrada), 628/1 (ostatní plocha), 628/2 (ostatní plocha), 628/3 (ostatní plocha), 628/4 (ostatní plocha), 628/7 (ostatní plocha), 628/9 (ostatní plocha), 628/10 (zahrada), 628/11 (ostatní plocha), 628/13 (zahrada), 628/17 (zahrada), 658 (ostatní plocha), 670 (ostatní plocha) a 636/1 (silnice) v kat. území Prostřední Ves.

(pdf, 213.7 kB)

29.03.1718.04.17

ÚD 24/17 Obecně závazná vyhláška č. 1/17 o místních poplatcích

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 2.8 MB)

21.03.1706.04.17

ÚD 23/17 Záměr obce Zbraslavice č.1/2017 - směna pozemků

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.7 MB)

21.03.1711.04.17

ÚD 22/17 Obec Zbraslavice - rozpočtová opatření č.1. a č.2 na rok 2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 757.8 kB)

16.03.1731.12.17

ÚD 21/17 DSO mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Rozpočtový výhled 2018,2019,2020, Schválený rozpočet 2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 637.1 kB)

09.03.1731.12.17

ÚD 20/17 Program jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice dne 20.03.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 242.1 kB)

09.03.1721.03.17

ÚD 19/17 Obec Zbraslavice - Rozpočet 2017, Rozpočtový výhled 2018,2019,2020

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 420 kB)

07.03.1731.12.17

ÚD 18/17 Státní pozemkový úřad Praha - Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 2.3 MB)

03.03.1704.04.17

ÚD 17/17 Státní pozemkový úřad Kutná Hora - Vystavení soupisu nároků

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.9 MB)

27.02.1716.03.17

ÚD 16/17 Měú Kutná Hora - Lýkožrout lesklý

Vložil: Lenka Hanousková, Zobrazeno: 2848x

(pdf, 1.9 MB)

23.02.1701.08.17

ÚD 15/17 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.02.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.7 MB)

23.02.1711.03.17

ÚD 14/17 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.03.2017 - chaty

Vložil: Lenka Hanousková, Zobrazeno: 926x

(pdf, 1.7 MB)

23.02.1715.03.17

ÚD 13/17 Krajská veterinární správa - Ptačí chřipka - metodiky KVS

Vložil: Lenka Hanousková, Zobrazeno: 2328x

(pdf, 1.7 MB)

22.02.1710.03.17
Zobraz / Skyj

ÚD 12/17 veřejná vyhláška č. 5/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2390x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: novostavba rodinného domu, elektrická přípojka, komunikace + parkování, oplocení na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla KN 144/11 (orná půda), 260/14 (orná půda) a 38/2 (zahrada) v kat. území Lipina u Zruče nad Sázavou. Žadatel: Tomáš Rendla a Jana Rendlová, Lipina 34.

(pdf, 1.7 MB)

22.02.1727.03.17
Zobraz / Skyj

ÚD 11/17 veřejná vyhláška č. 4/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2571x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 811/2 (ostatní plocha) v kat. území Hodkov. Žadatel: Karel Kremláček, Hodkov 64.

(pdf, 1.7 MB)

21.02.1724.03.17
Zobraz / Skyj

ÚD 10/17 veřejná vyhláška č. 3/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2243x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: kabelové vedení NN, venkovní vedení NN v Prostřední Vsi, žadatel ČEZ Distribuce a.s., Jednání dne 23.3.2017 (čtvrtek) v 10:00 hodin. Místo konání: na Obecním úřadu v Bohdanči.

(pdf, 1.7 MB)

20.02.1723.03.17

ÚD 9/17 Program jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice dne 27.02.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 240.5 kB)

15.02.1728.02.17

ÚD 8/17 Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 8 MB)

13.02.1701.03.17
Zobraz / Skyj

ÚD 7/17 veřejná vyhláška č. 2/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 3014x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: sklad zemědělské techniky na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 35/16 (ostatní plocha) v kat. území Rápošov. Žadatel: Milan Jirkovský, Rápošov 34.

(pdf, 8 MB)

08.02.1714.03.17

ÚD 6/17 Státní pozemkový úřad Kutná Hora - Nabídka pozemků k pronájmu

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 313 kB)

31.01.1702.03.17

ÚD 5/17 Exekutorský úřad Kutná Hora - Dražební vyhláška

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 926.5 kB)

30.01.1701.03.17

ÚD 4/17 Program jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice dne 30.01.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 181.4 kB)

18.01.1731.01.17

    Předchozí

  [1] [2] [3] [4] [56  [7] [8] [9] [10] [11]

Další