P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.06.2018 - 16:05 CET Přihlášení uživatele

Úřední hodiny
Po - Pá  7:00 - 15:30
Středa   7:00 - 16:30

E-podatelna
podatelna@obeczbraslavice.cz

Telefonní spojení:
327 591 212 - starosta
327 591 101 - ekonom
327 591 008 - poplatky
327 591 005 - matrika, EO
327 591 411 - stavební úřad
ID datové schránky
rbkb3mw

Obecní úřad
Náměstí 7
Zbraslavice
285 21

IČ: 00236641
DIČ: CZ236641

číslo účtu (Č.spořitelna)
0443517359/0800

Obec Zbraslavice - obecn ad - idatabaze.czMstsk, obecn ady - idatabaze.cz
 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto
Zobraz / Skyj

ÚD 102/17 veřejná vyhláška č. 23/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2397x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby: Kanalizace a ČOV Borová - Útěšenovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 158/9, 527/1, 528/1, 533, 534, 535 a 536 (ostatní plochy – ostatní komunikace) v kat. území Útěšenovice.

29.08.1718.09.17

ÚD 101/17 Exekutorský úřad Plzeň - Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.8 MB)

25.08.1728.09.17

ÚD 100/17 Program jednání ZO Zbraslavice dne 28.08.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 224.3 kB)

16.08.1729.08.17

ÚD 99/17 MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 763.9 kB)

11.08.1728.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 98/17 veřejná vyhláška č. 22/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 3131x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby: Radvančice, obec, obnova – JTS, kabel NN, demontáž NN, číslo stavby IE-12-6004547 na pozemcích: stavební parcely parcelní čísla 22/1, 22/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51/1, 73 (zastavěné plochy a nádvoří), pozemkové parcely parcelní čísla 448/31 (orná půda), 454/4 (zahrada), 455 (zahrada), 457/2 (zahrada), 458 (ostatní plocha), 460/8 (zahrada), 461/2 (zahrada), 461/22 (zahrada), 467/4 (zahrada), 482 (zahrada), 525 (ostatní plocha), 526/1 (ostatní plocha), 546 (silnice), 547 (silnice), 548 (ostatní plocha), 560 (zahrada) v Radvančicích, kat. území Útěšenovice.

(pdf, 763.9 kB)

10.08.1728.08.17

ÚD 97/17 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 08.09.2017 Ostrov

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 222.4 kB)

10.08.1709.09.17

ÚD 96/17 MěÚ Kutná Hora - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1.3 MB)

10.08.1728.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 95/17 veřejná vyhláška č. 21/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 3407x
Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení územního řízení o změně využití území a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. terénní úpravy na pozemku parc. č. 29 v k.ú. Rápošov. Žadatel: Lesy ČR s.p. Hradec Králové. Jednání se bude konat 6.9.2017 v 10.00 hodin na Obecním úřadu ve Zbraslavicích

(pdf, 1.3 MB)

07.08.1706.09.17

ÚD 94/17 Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 839.8 kB)

02.08.1703.09.17

ÚD 93/17 ROZHODNUTÍ - UZAVÍRKA

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 1.2 MB)

28.07.1726.08.17

ÚD 92/17 Obec Zbraslavice - 8. rozpočtové opatření

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 492.2 kB)

27.07.1701.01.18

ÚD 91/17 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 1 MB)

26.07.1711.08.17

ÚD 90/17 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 512.4 kB)

25.07.1719.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 89/17 veřejná vyhláška č. 20/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2926x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: Kanalizace a ČOV Borová - Útěšenovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 158/9, 527/1, 528/1, 533, 534, 535 a 536 (ostatní plochy – ostatní komunikace) v kat. území Útěšenovice. Stavba zahrnuje: SO 01 – Kanalizační řady SO 02 – Kanalizační přípojky SO 03 – ČOV

(pdf, 512.4 kB)

18.07.1718.08.17

ÚD 88/17 Exekutorský úřad Kutná Hora, Dražební vyhláška č.j. 192 EX 780/16-48, Exekuční příkaz č.j. 192 EX 780/16-12

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 3 MB)

04.07.1704.08.17

ÚD 87/17 Obec Zbraslavice - 7. rozpočtové opatření

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 422.1 kB)

30.06.1701.01.18

ÚD 86/17 Městský úřad Kutná Hora - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 1 MB)

30.06.1730.09.17

ÚD 85/17 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 438.3 kB)

30.06.1702.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 84/17 veřejná vyhláška č. 19/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2783x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: obnova rybníka v k.ú. Útěšenovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 283/3 (vodní plocha), 283/2 (lesní pozemek), 283/4 (ostatní plocha), 536 (ostatní plocha) a 43/2 (trvalý travní porost) v kat. území Útěšenovice.

(pdf, 438.3 kB)

28.06.1701.08.17
Zobraz / Skyj

ÚD 83/17 veřejná vyhláška č. 18/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2711x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: Radvančice, obec, obnova – JTS, kabel NN, demontáž NN, číslo stavby IE-12-6004547 na pozemcích: stavební parcely parcelní čísla 22/1, 22/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51/1, 73 (zastavěné plochy a nádvoří), pozemkové parcely parcelní čísla 448/31 (orná půda), 454/4 (zahrada), 455 (zahrada), 457/2 (zahrada), 458 (ostatní plocha), 460/8 (zahrada), 461/2 (zahrada), 461/22 (zahrada), 467/4 (zahrada), 482 (zahrada), 525 (ostatní plocha), 526/1 (ostatní plocha), 546 (silnice), 547 (silnice), 548 (ostatní plocha), 560 (zahrada) v Radvančicích, kat. území Útěšenovice.

(pdf, 438.3 kB)

28.06.1731.07.17

ÚD 82/17 Program jednání ZO Zbraslavice dne 03.07.2017

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 198.1 kB)

22.06.1704.07.17
Zobraz / Skyj

ÚD 81/17 veřejná vyhláška č. 17/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2921x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: přístavba rodinného domu čp. 85 na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 108/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemková parcela parcelní číslo 373/3 (zahrada) v kat. území Bohdaneč u Zbraslavic.

(pdf, 198.1 kB)

21.06.1724.07.17

ÚD 80/17 DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 4.2 MB)

15.06.1731.12.17

ÚD 79/17 ZO Zbraslavice - Záměr č. 2/2017 - prodej pozemek Rápošov

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 584.6 kB)

14.06.1704.07.17

ÚD 78/17 Elmoz Czech, s.r.o. - Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ distribuce - lokalita HODKOV

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 82 kB)

12.06.1717.06.17

ÚD 76/17 Exekutorský úřad Brno - město, Dražební vyhláška ze dne 06.06.2017, č.j. 056 EX 6555/07-91,92,93

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 3.9 MB)

09.06.1721.07.17

ÚD 75/17 Obec Zbraslavice - 6. rozpočtové opatření

Vložil: Lenka Hanousková

(pdf, 302.5 kB)

09.06.1701.01.18
Zobraz / Skyj

ÚD 74/17 veřejná vyhláška č. 16/2017 - stavební úřad

Vložil: Lenka Koutová, Zobrazeno: 2484x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: vrtaná studna, vodovodní a elektro přípojka na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 200 (zastavěná plocha a nádvoří) v Kateřinkách, kat. území Zbraslavice.

(pdf, 302.5 kB)

08.06.1713.07.17

ÚD 73/17 Plánované přerušení dodávky elektřiny 28.6.2017 Zbraslavice

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 261.6 kB)

07.06.1729.06.17

ÚD 72/17 Plánované přerušení dodávky elektřiny 28.6.2017 Hodkov

Vložil: Marcela Šindelářová

(pdf, 281.7 kB)

07.06.1729.06.17

    Předchozí

  [1] [2] [3] [45  [6] [7] [8] [9] [10]

Další